పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కర్ణం అనే పదం యొక్క అర్థం.

కర్ణం   నామవాచకం

అర్థం : వినడానికి ఉపయోగపడే ఙ్ఞానేంద్రియం

ఉదాహరణ : స్నానం చేసే సమయంలో నా చెవిలోకి నీళ్ళు వెళ్ళాయి.

పర్యాయపదాలు : చెవి, వీను, శ్రోతం

वह इंद्रिय जिससे शब्द सुनाई पड़ता है।

नहाते समय मेरे कान में पानी चला गया।
कर्ण, कान, शब्दग्रह, श्रुति

The sense organ for hearing and equilibrium.

ear

అర్థం : చతుర్భుజాన్ని రెండు త్రీభుజాలుగా విడదీసే రేఖ

ఉదాహరణ : ఈ చతుర్భుజంలో కర్ణం యొక్క పొడువు 5 సెంటీమీటర్లు.

वह रेखा जो किसी चतुर्भुज के तिरछे बल में पड़नेवाले आमने-सामने के बिंदुओं को मिलाती और उस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभक्त करती है।

इस चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है।
कर्ण, विकर्ण

(mathematics) a set of entries in a square matrix running diagonally either from the upper left to lower right entry or running from the upper right to lower left entry.

diagonal

కర్ణం పర్యాయపదాలు. కర్ణం అర్థం. karnam paryaya padalu in Telugu. karnam paryaya padam.