పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కరుణ అనే పదం యొక్క అర్థం.

కరుణ   నామవాచకం

అర్థం : ఇతరుల పట్ల సానుభూతి కలిగి ఉండే భావన

ఉదాహరణ : దయ సత్పురుషుల యొక్క ఆభరణం

పర్యాయపదాలు : కనికరం, జాలి, దయ, దయాగుణం, దయాళుత్వం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

दयालु होने की अवस्था या भाव।

दयालुता सज्जन पुरुषों का आभूषण है।
अनृशंसता, करुणामयता, कृपालुता, दयापन, दयालुता, दयालुपन, दयावंतता, दयावानता, दयाशीलता, सहृदयता

The quality of being warmhearted and considerate and humane and sympathetic.

kindness

అర్థం : ఒక మనిషి దుఖః, భాధలో ఉన్నప్పుడు మరో మనిషి చూపించేది

ఉదాహరణ : దయ ఒక సాత్విక భావన.

పర్యాయపదాలు : అనుగ్రహం, ఆదరణ, కనికరం, కారుణ్యం, కార్పణ్యం, కృప, జనత, జాలి, దయ, దాక్షిణ్యం, నెనరు, సాకతం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह मनोवेग जो दूसरे का दुख देखकर उत्पन्न होता है।

दया एक सात्विक भावना है।
अनुकंपा, अनुकम्पा, अनुक्रोश, अनुग्रह, अनुषंग, इनायत, करुणा, करुना, कारुण्य, कृपा, तरस, दया, निवाजिश, फजल, फजिल, मेहर, रहम, रहमत, वत, शफक, शफकत, शफ़क़, शफ़क़त

A deep awareness of and sympathy for another's suffering.

compassion, compassionateness

అర్థం : ఇతరుల కష్టాలను దూరం చేసే వ్యక్తిత్వం నాది

ఉదాహరణ : ఈశ్వరుని దయ వల్ల మనమందరం బ్రతుకుతున్నాం.

పర్యాయపదాలు : అనుగ్రహం, కారుణ్యం, జాలి, దయ

అర్థం : దయ దుష్టి.

ఉదాహరణ : భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము వలన మనమందరము సంతోషముగా ఉన్నాము.

పర్యాయపదాలు : అనుగ్రహము, అనుషంగము, కారుణ్యము, జాలి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

दया या अनुग्रह की दृष्टि।

भगवन की दया-दृष्टि से हम सपरिवार कुशल हैं।
अनुदृष्टि, कृपा-दृष्टि, कृपादृष्टि, दया-दृष्टि, दयादृष्टि, नजर-ए-इनायत, नजरे इनायत, नज़र-ए-करम, नज़रे करम

కరుణ పర్యాయపదాలు. కరుణ అర్థం. karuna paryaya padalu in Telugu. karuna paryaya padam.