పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కమలం అనే పదం యొక్క అర్థం.

కమలం   నామవాచకం

అర్థం : కొలనులో పుష్పించే పువ్వు.

ఉదాహరణ : పిల్లలు ఆడుకొంటూ చెఱువులోని తామరపువ్వులను కోశారు.

పర్యాయపదాలు : అంబుజం, అంబురుహం, అరవిందం, ఇందీవరం, ఉదజం, కంజాతం, కుముదం, తామరపువ్వు, పంకజం, సారంగం

Annual or perennial herbs or subshrubs.

genus lotus, lotus

అర్థం : సరస్సులో ఉండి రాత్రి పూట వికసించే పువ్వులు

ఉదాహరణ : ఈ చెరువు కలువలతో నిండి ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అంభుజం, అరవిందం, ఇందీవరం, కలువ, జలజం, జలేజా, తామర, నిషాపుష్పం, నీటిపుట్టువు, నీరజం, పంకజం, పున్నాగం, రాత్రిపుష్పం, సరోజని, సారంగం

एक तरह का जलीय पौधा जिसमें कमल की तरह के सफेद पर छोटे फूल लगते हैं।

यह तालाब कुमुद से भरा हुआ है।
कुँई, कुंई, कुईं, कुमुद, कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमोदनी, कैरव, कोका, चंद्रबंधु, चन्द्रबन्धु, निशापुष्प, प्रफुला, प्रफुल्ला, शशिकांत, शशिकान्त, शशिप्रभ

Any liliaceous plant of the genus Lilium having showy pendulous flowers.

lily

కమలం పర్యాయపదాలు. కమలం అర్థం. kamalam paryaya padalu in Telugu. kamalam paryaya padam.