పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి కనిష్ట అనే పదం యొక్క అర్థం.

కనిష్ట   విశేషణం

అర్థం : ఎవరు తరువాత జన్మించి ఉంటారో.

ఉదాహరణ : లక్ష్మణుడు రాముని అనుజుడు.

పర్యాయపదాలు : అనుజుడు, చిన్న

जिसका जन्म बाद में हुआ हो।

लक्ष्मण राम के अनुज भ्राता थे।
अनुज, अनुजन्मा, अनुजात, अवरज, कनिष्ठ, छोटा, लघु

అర్థం : సరిపడినంత స్థితిలో ఉన్న

ఉదాహరణ : సూర్యుడు భూమికి తగినంత దూరంలో ఉన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అతితక్కువ, అత్యల్ప, తగినంత

जितना न्यून होना संभव हो या जितना कम हो सकता हो।

सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर स्थित है।
न्यूनतम

కనిష్ట పర్యాయపదాలు. కనిష్ట అర్థం. kanishta paryaya padalu in Telugu. kanishta paryaya padam.