పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఔష్ణ్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఔష్ణ్యం   నామవాచకం

అర్థం : నిప్పు వలన కలిగేది

ఉదాహరణ : ఎండకాలంలో వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : అంగారం, అక్కసం, ఉడుకు, ఉబ్బ, ఉష్ణం, ఊష్మం, కాక, కృషం, గ్లాని, జ్వలం, తపనం, తాపం, తాలకం, తీండ్ర, బెట్త, వెచ్చ, వేడి, వేడిమి, సెక, సెగ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

उष्ण या गर्म होने की अवस्था या भाव।

ग्रीष्मकाल में गर्मी बढ़ जाती है।
अनुताप, आतप, उष्णता, गरमाहट, गरमी, गर्माहट, गर्मी, चंड, जहल, झर, तपन, तपिश, ताप, ताब, ताव

The presence of heat.

heat, high temperature, hotness

ఔష్ణ్యం పర్యాయపదాలు. ఔష్ణ్యం అర్థం. aushnyam paryaya padalu in Telugu. aushnyam paryaya padam.