పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఔర్వాగ్ని అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఔర్వాగ్ని   నామవాచకం

అర్థం : సముద్రములోపల మండేదిగా అనుకోబడునది

ఉదాహరణ : బడవానలము కారణంగా సముద్రపు సునామీ ఏర్పడుతుంది.

పర్యాయపదాలు : అబింధనము, అబింధనాగ్ని, ఔర్వదవము, ఔర్వము, ఔర్వశిఖి, కాకధ్వజము, కాష్ఠదుహము, తృణదుహము, నీర్చిచ్చు, పుష్కరము, బడబానలము, బడబాముఖము, బాడబము, బాడవము, వాడబము, వాణిజము, వారకీరము, వార్వపుటగ్గి, సలిలేంధనము, స్కందాగ్ని

वह आग जो समुद्र के अंदर जलती हुई मानी जाती है।

बड़वानल का मानवीकरण घोड़ी के सिर के रूप में किया गया है।
अबिंधन, अबिन्धन, अब्ध्यग्नि, बड़वा, बड़वा दीप्ति, बड़वागि, बड़वाग्नि, बड़वानल, बड़वानलरस, समुद्राग्नि

ఔర్వాగ్ని పర్యాయపదాలు. ఔర్వాగ్ని అర్థం. aurvaagni paryaya padalu in Telugu. aurvaagni paryaya padam.