పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఓష్టం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఓష్టం   నామవాచకం

అర్థం : మాట్లాడుతున్నప్పుడు నోటికి బయట కదిలే అవయవం

ఉదాహరణ : మరణ సమయంలో శ్యామ్ పెదవి మీద అతని కొడుకు పేరే ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అధరం, ఉపధ్మానం, దంతచ్ఛదం, దంతవస్త్రం, పలుతెఱ, పలువలువ, పెదవి, మోవి, రదనచ్ఛదం, వాగ్ధలం

मुँह के बाहर ऊपर-नीचे उभरे हुए अंश जिनसे दाँत ढके रहते हैं।

मरते वक्त श्याम के होंठों पर उसके बेटे का ही नाम था।
अधर, ओंठ, ओठ, ओष्ठ, रदच्छद, रदछद, रदनच्छद, लब, होंठ, होठ

ఓష్టం పర్యాయపదాలు. ఓష్టం అర్థం. oshtam paryaya padalu in Telugu. oshtam paryaya padam.