పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఓడిపోవు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఓడిపోవు   క్రియ

అర్థం : ఏదేని పని, పోటీ మొదలగువాటిలో ప్రతిపక్షం ముందు విఫలమగుట.

ఉదాహరణ : మహాభారత యుద్దంలో కౌరవులు ఓడారు.

పర్యాయపదాలు : అసఫలమగు, పరాజయమవు

युद्ध, खेल, प्रतियोगिता आदि में प्रतिपक्षी के सामने विफल होना।

महाभारत के युद्ध में कौरव हारे।
असफल होना, पराजित होना, हार जाना, हारना

Fail to win.

We lost the battle but we won the war.
lose

అర్థం : కనిపించకుండా పోవడం

ఉదాహరణ : రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రాంతీయ పార్టీలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి

పర్యాయపదాలు : తుడిచిపెట్టుకుపోవు

पूरी तरह से हारना।

लगता है आनेवाले चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों का सूपड़ा साफ हो जाएगा।
पूरी तरह से हारना, बुरी तरह से हारना, सूपड़ा साफ होना

ఓడిపోవు పర్యాయపదాలు. ఓడిపోవు అర్థం. odipovu paryaya padalu in Telugu. odipovu paryaya padam.