పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒయ్యారాలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒయ్యారాలు   నామవాచకం

అర్థం : స్త్రీలు తమ సుకుమారతను సూచించడానికి చేసేటువంటి చేష్టలు.

ఉదాహరణ : సీత చాలా వగలు చూపుతోంది.

పర్యాయపదాలు : టెక్కు, నయగారము, నిక్కు, వగలు, సోయగం, హావభావాలు, హొయలు

किसी को रिझाने या झूठ-मूठ अपनी अस्वीकृति या सुकुमारता सूचित करने के लिए की जानेवाली स्त्रियों की अथवा स्त्रियों की-सी चेष्टा।

सीता बहुत नखरे करती है।
अलबल, चोंचला, चोचला, नखरा, नखरा-तिल्ला, नखरातिल्ला, नख़रा

Affected manners intended to impress others.

Don't put on airs with me.
airs, pose

ఒయ్యారాలు పర్యాయపదాలు. ఒయ్యారాలు అర్థం. oyyaaraalu paryaya padalu in Telugu. oyyaaraalu paryaya padam.