పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒడుగులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒడుగులు   నామవాచకం

అర్థం : లింగేంద్రీయము యొక్క ముందు భాగపు చర్మాన్ని ధర్మ పరంగా తీసివేసే క్రియ

ఉదాహరణ : ఈరోజు ఇక్బాల్ కి ఒడుగులు చేస్తున్నారు.

लिंगेन्द्रिय के अगले भाग का चमड़ा काटने की कुछ धर्मों की रस्म।

आज इकबाल का ख़तना हो रहा है।
खतना, ख़तना, मुसलमानी, सुन्नत

The act of circumcising performed on males eight days after birth as a Jewish and Muslim religious rite.

circumcision

ఒడుగులు పర్యాయపదాలు. ఒడుగులు అర్థం. odugulu paryaya padalu in Telugu. odugulu paryaya padam.