పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒక్కొక్కరు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒక్కొక్కరు   నామవాచకం

అర్థం : ఒకరి తర్వాత ఒకరు

ఉదాహరణ : ఒక్కొక్కరు పడోసీ రాజ్యం పైన ఆదిపత్యాన్ని చెలాయిస్తున్నారు.

पेरू के कूज़को घाटी में रहनेवाले क्वेचुअन लोग।

इंकाओं ने पड़ोसी राज्य पर आधिपत्य जमाया।
इंका

ఒక్కొక్కరు పర్యాయపదాలు. ఒక్కొక్కరు అర్థం. okkokkaru paryaya padalu in Telugu. okkokkaru paryaya padam.