పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒకే కొడుకు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒకే కొడుకు   నామవాచకం

అర్థం : ఆ బాలుడు తన తల్లి తండ్రులకు ఒకేఒక సంతానం

ఉదాహరణ : శ్యామ్ నా ఏకైక పుత్రుడు.

పర్యాయపదాలు : ఏకపుత్రుడు, ఏకైక పుత్రుడు, ఒకేకుమారుడు

वह लड़का जो अपने माँ-बाप का एक ही हो।

श्याम मेरा इकलौता बेटा है।
अर्जुन, इकलौता, इकलौता पुत्र, इकलौता बेटा, एकलौता बेटा

A male human offspring.

Their son became a famous judge.
His boy is taller than he is.
boy, son

ఒకే కొడుకు పర్యాయపదాలు. ఒకే కొడుకు అర్థం. oke koduku paryaya padalu in Telugu. oke koduku paryaya padam.