పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒకేకూతురు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒకేకూతురు   నామవాచకం

అర్థం : ఒకేఒక ఆడ సంతానం కలిగిన

ఉదాహరణ : అతని ఏకైక పుత్రిక చదువులో బాగా రాణిస్తోంది.

పర్యాయపదాలు : ఏకపుత్రి, ఏకైక పుత్రిక

वह लड़की जो अपने माँ-बाप की एक ही हो।

उसकी इकलौती बेटी पढ़ने में बहुत ही तेज़ है।
इकलौती, इकलौती पुत्री, इकलौती बेटी, एकलौती बेटी

A female human offspring.

Her daughter cared for her in her old age.
daughter, girl

ఒకేకూతురు పర్యాయపదాలు. ఒకేకూతురు అర్థం. okekooturu paryaya padalu in Telugu. okekooturu paryaya padam.