పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఒకేకుమారుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఒకేకుమారుడు   నామవాచకం

అర్థం : ఆ బాలుడు తన తల్లి తండ్రులకు ఒకేఒక సంతానం

ఉదాహరణ : శ్యామ్ నా ఏకైక పుత్రుడు.

పర్యాయపదాలు : ఏకపుత్రుడు, ఏకైక పుత్రుడు, ఒకే కొడుకు

वह लड़का जो अपने माँ-बाप का एक ही हो।

श्याम मेरा इकलौता बेटा है।
अर्जुन, इकलौता, इकलौता पुत्र, इकलौता बेटा, एकलौता बेटा

A male human offspring.

Their son became a famous judge.
His boy is taller than he is.
boy, son

ఒకేకుమారుడు పర్యాయపదాలు. ఒకేకుమారుడు అర్థం. okekumaarudu paryaya padalu in Telugu. okekumaarudu paryaya padam.