పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఐరోపాఖండం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఐరోపాఖండం   నామవాచకం

అర్థం : యూరోపియన్లు ఉండే ఖండము

ఉదాహరణ : పోలాండ్, రష్యా ఐరోపాలోని దేశాలు.

పర్యాయపదాలు : ఐరోపాదేశాలు, యూరోపియాదేశాలు

वह देश जो यूरोप महाद्वीप के अन्तर्गत स्थित हो।

पोलैंड,रूस आदि यूरोपीय देश हैं।
यूरोपीय देश, यूरोपीय राष्ट्र

ఐరోపాఖండం పర్యాయపదాలు. ఐరోపాఖండం అర్థం. airopaakhandam paryaya padalu in Telugu. airopaakhandam paryaya padam.