పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఐదు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఐదు   నామవాచకం

అర్థం : నాలుగుకు ఒకటి కలుపగా వచ్చే సంఖ్య

ఉదాహరణ : ఐదు ఐదు పది

పర్యాయపదాలు : 5

चार और एक के जोड़ से प्राप्त संख्या।

पाँच और पाँच दस होता है।
5, V, इंद्रिय, इन्द्रिय, इषु, पाँच, पांच,

The cardinal number that is the sum of four and one.

5, cinque, fin, five, fivesome, little phoebe, pentad, phoebe, quint, quintet, quintuplet, v

ఐదు   విశేషణం

అర్థం : నాలుగు మరియు ఒకటి

ఉదాహరణ : మనిషి యొక్క శరీరం ఐదు తత్వాల్లో చేయబడింది.

పర్యాయపదాలు : 5

चार और एक।

मनुष्य का शरीर पाँच तत्वों से मिलकर बना है।
5, V, पाँच, पांच,

Being one more than four.

5, five, v

ఐదు పర్యాయపదాలు. ఐదు అర్థం. aidu paryaya padalu in Telugu. aidu paryaya padam.