పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఐదు వేళ్ళ సమూహం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఐదు వేళ్ళ సమూహం   నామవాచకం

అర్థం : శుభకార్యాల సమయంలో గోడలపైన చేతికి రంగులద్ది వేసిన వేళ్ళు అరచేయి కలిసిన గుర్తు

ఉదాహరణ : ఇక్కడి మా కొత్త ఇంటి పంజాను గృహప్రవేశ సమయంలో పిల్లలు పంజాను వేశారు.

పర్యాయపదాలు : చేతిగుర్తు, పంజా

हाथ के पंजे का वह निशान या छापा जो प्रायः मांगलिक अवसरों पर दीवारों पर लगाया जाता है।

हमारे यहाँ नये घर में गृहप्रवेश के अवसर पर बेटियाँ पंजक लगाती हैं।
पंजक, पंजा

ఐదు వేళ్ళ సమూహం పర్యాయపదాలు. ఐదు వేళ్ళ సమూహం అర్థం. aidu vella samooham paryaya padalu in Telugu. aidu vella samooham paryaya padam.