పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఐచ్ఛిక క్రియ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఐచ్ఛిక క్రియ   నామవాచకం

అర్థం : ప్రాణులు ఇష్టంగా చేసే క్రియ

ఉదాహరణ : తినడం, త్రాగడం అనేవి ఐచ్ఛిక క్రియలు.

పర్యాయపదాలు : ఇష్టమైన పని

वह क्रिया जो प्राणी की इच्छा से हो।

खाना, पीना आदि ऐच्छिक क्रियाएँ हैं।
ऐच्छिक क्रिया

ఐచ్ఛిక క్రియ పర్యాయపదాలు. ఐచ్ఛిక క్రియ అర్థం. aichchhika kriya paryaya padalu in Telugu. aichchhika kriya paryaya padam.