పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఏనుగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఏనుగు   నామవాచకం

అర్థం : జంతువులలో పెద్ద జంతువు.

ఉదాహరణ : ఏనుగుకు చెరకు చాలా ఇష్టం.

పర్యాయపదాలు : గజేంద్రుడు

एक शाकाहारी स्तनपायी चौपाया जो अपने स्थूल और विशाल आकार तथा सूँड़ के कारण सब जानवरों से विलक्षण होता है।

हाथी को गन्ना बहुत ही प्रिय है।
अंतःस्वेद, अनलपंखचार, अन्तःस्वेद, इभ, करि, करेणु, कुंजर, कुंजल, कुञ्जल, गज, गज्जू, गयंद, गयन्द, जलाकांक्ष, दीर्घमारुत, द्रुमारि, द्विप, द्विरद, द्विराप, द्विहन्, नाग, पिंडपाद, पिंडपाद्य, पिण्डपाद, पिण्डपाद्य, पील, पीलु, फ़ील, फील, भसुंद, मतंग, मतंगज, मत्तकीश, महादंत, महानाद, मातंग, मितंग, रेवाउतन, लंबकर्ण, लतालक, लम्बकर्ण, वरांगी, वारीट, विराणी, वीरमंगल, वृहदंग, वेदंड, वेदण्ड, शुंडाल, शुंडी, शुण्डाल, सत्रि, सिंधुर, सिन्धुर, सूचिकाधर, स्त्रीध्वज, हस्ति, हस्ती, हाथी

Five-toed pachyderm.

elephant

అర్థం : చదరంగంలో నేరుగా వెళ్ళి చంపేసేది

ఉదాహరణ : చదరంగంలో ఏనుగు నేరుగా వెళ్లి చంపుతుంది.

పర్యాయపదాలు : రూక్

शतरंज का एक मोहरा।

शतरंज में हाथी हमेशा सीधे चलता और सीधे मारता है।
कश्ती, किश्ती, पील, फ़ीला, फीला, रुख, हाथी

(chess) the piece that can move any number of unoccupied squares in a direction parallel to the sides of the chessboard.

castle, rook

అర్థం : ఇంద్రుని దగ్గర తూర్పుదిక్కున దిగ్గజంగా ఉండే తెల్ల ఏనుగు

ఉదాహరణ : సముద్రమథనం నుండి ఐరావతం ఆవిర్భవించింది.

పర్యాయపదాలు : ఏనిగా, ఐరావతం, కరి, గజరాజు, గజేంద్ర, గజేంద్రుడు, గణపతి, తెల్లఏనుగు

An imaginary being of myth or fable.

mythical being

ఏనుగు పర్యాయపదాలు. ఏనుగు అర్థం. enugu paryaya padalu in Telugu. enugu paryaya padam.