దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఏనుగుసాంకెళ్లు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఏనుగుసాంకెళ్లు   నామవాచకం

అర్థం : అడవి రాజుగా పిలవబడే జంతువును కట్టేయడానికి ఉపయోగపడేది

ఉదాహరణ : ఏనుగు వేగంగా కదలడం వల్ల ఏనుగు సంకెళ్లు తునిగిపోయాయి.

हाथी बाँधने का रस्सा।

हाथी द्वारा जोर से झटका देते ही दूष्या टूट गई।
दूष्या

ఏనుగుసాంకెళ్లు పర్యాయపదాలు. ఏనుగుసాంకెళ్లు అర్థం. enugusaankellu paryaya padalu in Telugu. enugusaankellu paryaya padam.