పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఏడ్చు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఏడ్చు   క్రియ

అర్థం : బాధ, నొప్పి కలిగినపుడు, తిట్టి, కొట్టి, అవమానించినప్పుడు కళ్లలో నుండి నీళ్ళు వచ్చే ప్రక్రియ

ఉదాహరణ : వాళ్ళ అమ్మ కొట్టిన కారణంగా శ్యాం ఏడుస్తున్నాడు

పర్యాయపదాలు : ఆక్రందించు, కుందు, ఖేదపడు, గొల్లుమను, ప్రలాపించు, రోధించు, వాపోవు, విలపించు, వెక్కు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

पीड़ा, दुख, सुख, क्रोध,आदि के भावातिरेक में आँख से आँसू गिराना।

अपनी माँ से बिछुड़ने के कारण श्याम रो रहा था।
आँसू बहाना, क्रंदन करना, रुदन करना, रोना

Shed tears because of sadness, rage, or pain.

She cried bitterly when she heard the news of his death.
The girl in the wheelchair wept with frustration when she could not get up the stairs.
cry, weep

అర్థం : కళ్ళ నుండి నీరు కారడం.

ఉదాహరణ : ఉల్లిపాయలు కోస్తున్నపుడు కళ్ళనుండి నీళ్లు వస్తున్నాయ

పర్యాయపదాలు : అశ్రువులను చిందించు, కన్నీళ్ళు వచ్చు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

आँखों से आँसू गिरना।

प्याज काटते समय आँखों से आँसू बहता है।
अश्रु बहना, अश्रुपात होना, आँसू टपकना, आँसू बहना

Fill with tears or shed tears.

Her eyes were tearing.
tear

అర్థం : కర్కషంగా లేదా తీక్షణమైన స్వరంతో కెవ్వుమని అరవడం

ఉదాహరణ : పిల్లవాడు చాలాగట్టిగా ఏడుస్తునాడు

పర్యాయపదాలు : అరచు, ఆక్రందించు, గొల్లుమను, రోధించు, విలపించు, వెక్కు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कर्कश या तीक्ष्ण आवाज़ में चीखना-चिल्लाना।

बच्चा बहुत किकिया रहा है।
किकियाना

Make high-pitched, whiney noises.

squall, waul, wawl

ఏడ్చు పర్యాయపదాలు. ఏడ్చు అర్థం. edchu paryaya padalu in Telugu. edchu paryaya padam.