పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఎల్లప్పుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఎల్లప్పుడు   నామవాచకం

అర్థం : విరామం లేకుడా ఉండుట.

ఉదాహరణ : ఆ సముద్రంలోని నీరు నిరంతరం ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది

పర్యాయపదాలు : అవిరామం, ఎప్పుడూ, ఎల్లకాలం, కలకాలం, నిత్యం, నిరంతరం, సదా, సర్వకాలం, సర్వదా

अविराम होने की अवस्था या भाव या सदा गतिशील रहने का भाव।

अविरामता ही जीवन का मूल मंत्र है।
अनवरतता, अबाधता, अविच्छिन्नता, अविरत, अविरति, अविरामता, निरंतरता, निरन्तरता, सततता, सातत्य

The act of continuing an activity without interruption.

continuance, continuation

ఎల్లప్పుడు   క్రియా విశేషణం

అర్థం : ఎడతెరపి లేకుండా

ఉదాహరణ : నిరంతరంగా రెండు గంటలు వర్షం కురిసింది.

పర్యాయపదాలు : అనిశము, అనుక్షణము అవిరళము, అవిరామంగా, ఎప్పుడు ఎల్లకాలము, కలకాలము, నిత్యము, నిరంతరముగా, నిరవధికము, నిర్విరామము, నిశ్చలము, మొదలుకొని, శాశ్వతము, సతతము, సదా, సర్వదా

बिना विराम के या बिना रुके या बिना क्रम-भंग के।

दो घंटे से लगातार बारिश हो रही है।
सचिन दनादन छक्के लगा रहा है।
अनंतर, अनन्तर, अनवरत, अनिश, अनुक्षण, अविच्छिन्न, अविच्छेद, अविरत, अविरामतः, अविश्रांत, अविश्रान्त, असरार, अहरह, आसंग, आसङ्ग, इकतार, ताबड़तोड़, दनादन, धड़ाधड़, निरंतर, निरन्तर, प्रतिक्षण, बराबर, मुत्तसिल, लगातार, सतत

ఎల్లప్పుడు   విశేషణం

అర్థం : అన్ని ఋతువులలోనూ కాలాలలోను పుష్పించి, ఫలించేది.

ఉదాహరణ : ఔషదమొక్కలు నిత్యము లభిస్తాయి.

పర్యాయపదాలు : నిత్యమైన, సదా

सब ऋतुओं में फलने या फूलनेवाला।

वनस्पतियों की कई बारहमासी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं।
बारह-मासी, बारहमासी, सदा-बहार, सदाबहार

Lasting three seasons or more.

The common buttercup is a popular perennial plant.
perennial

అర్థం : అన్ని ఋతువులలోను లభించునది.

ఉదాహరణ : నేడు కొన్ని రకాల పండ్లు నిత్యము బజారులో లభిస్తాయి.

పర్యాయపదాలు : నిత్యమైన, సదా

बारहो महीने होने वाला।

आजकल बाज़ारों में कई बारहमासी फल उपलब्ध हैं।
बारह-मासी, बारहमासी

ఎల్లప్పుడు పర్యాయపదాలు. ఎల్లప్పుడు అర్థం. ellappudu paryaya padalu in Telugu. ellappudu paryaya padam.