పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఎల్లకాలం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఎల్లకాలం   నామవాచకం

అర్థం : విరామం లేకుడా ఉండుట.

ఉదాహరణ : ఆ సముద్రంలోని నీరు నిరంతరం ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది

పర్యాయపదాలు : అవిరామం, ఎప్పుడూ, ఎల్లప్పుడు, కలకాలం, నిత్యం, నిరంతరం, సదా, సర్వకాలం, సర్వదా


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अविराम होने की अवस्था या भाव या सदा गतिशील रहने का भाव।

अविरामता ही जीवन का मूल मंत्र है।
अनवरतता, अबाधता, अविच्छिन्नता, अविरत, अविरति, अविरामता, निरंतरता, निरन्तरता, सततता, सातत्य

The act of continuing an activity without interruption.

continuance, continuation

ఎల్లకాలం   విశేషణం

అర్థం : ఎప్పుడూ జరిగేటువంటిది అని చెప్పుటకుపయోగించే ప్రత్యయం.

ఉదాహరణ : నిరంతరము వర్షము కారణంగా ప్రజలు అస్థవ్యస్థమవుతున్నారు.

పర్యాయపదాలు : అవిరామం, ఎల్లపుడూ, కలకాలం, తరచూ, నిత్తెము, నిత్యం, నిరంతరము, నిర్విరామం, సదా, సర్వకాలం, సర్వదా


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

ఎల్లకాలం పర్యాయపదాలు. ఎల్లకాలం అర్థం. ellakaalam paryaya padalu in Telugu. ellakaalam paryaya padam.