పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఎడ్లబండి అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఎడ్లబండి   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రకమైన బండి ఎద్దులతో లాగించేటటువంటిది

ఉదాహరణ : రైతు ఎద్దులబండిపై ధాన్యం తీసుకొస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : ఎద్దులబండి

बोझा ढोने की एक प्रकार की गाड़ी।

किसान सग्गड़ पर अनाज लाद रहा है।
शकटी, सग्गड़

అర్థం : పశువుల ద్వారా లాగబడే బండి

ఉదాహరణ : ప్రాచీన కాలంలో లాగుడు_బండ్లే రవాణా సాధనాలుగా ఉండేవి.

పర్యాయపదాలు : గుర్రంబండి, లాగుడుబండి

वह गाड़ी जो पशुओं द्वारा खींची जाती है।

पुराने समय में जोतगाड़ी ही यातायात का साधन था।
जोत गाड़ी, जोतगाड़ी, पशु यान, पशुयान, वाहिक, शकट, सकट

A heavy open wagon usually having two wheels and drawn by an animal.

cart

ఎడ్లబండి పర్యాయపదాలు. ఎడ్లబండి అర్థం. edlabandi paryaya padalu in Telugu. edlabandi paryaya padam.