ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఎండమావులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఎండమావులు   నామవాచకం

అర్థం : నీటి అలల ఒక మిథ్య ఇది అప్పుడప్పుడు ఎడారిలో ఎండలో కలుగుతుంది

ఉదాహరణ : వేసవిలో ఎడారిలో మృగతృష్ణలా అనిపిస్తుంది

పర్యాయపదాలు : మరీచిక, మృగజలము, మృగతృష్ణ

जल की लहरों की वह मिथ्याप्रतीति जो कभी-कभी रेगिस्तान में कड़ी धूप पड़ने पर होती है।

गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में मृगतृष्णा का आभास होता है।
आतपोदक, मरिचिका, मरिचिजल, मरिचितोय, मरीचिका, मरीचिजल, मरीचितोय, मृग-मरीचिका, मृगतृषा, मृगतृष्णा, मृगतृष्णिका

An optical illusion in which atmospheric refraction by a layer of hot air distorts or inverts reflections of distant objects.

mirage

ఎండమావులు పర్యాయపదాలు. ఎండమావులు అర్థం. endamaavulu paryaya padalu in Telugu. endamaavulu paryaya padam.