పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఊపిరి అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఊపిరి   నామవాచకం

అర్థం : జీవరాశులకు వుండేదిప్రాణులకు వుండేది

ఉదాహరణ : శరీరం నుంచి ప్రాణం బయట వేళ్ళటమే మృత్యువు.

పర్యాయపదాలు : ఉసురు, జీవం, ప్రాణం, సత్వం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

प्राणियों की वह चेतन शक्ति जिससे वे जीवित रहते हैं।

शरीर से प्राण का बहिर्गमन ही मृत्यु है।
आत्मा, उक्थ, चेतना, चैतन्य, जाँ, जान, जीव, जीवड़ा, जीवथ, जीवन-शक्ति, जीवात्मा, दम, धातृ, नफ़स, नफ़्स, पुंगल, प्राण, सत्त्व, सत्व, स्पिरिट

The vital principle or animating force within living things.

spirit

ఊపిరి పర్యాయపదాలు. ఊపిరి అర్థం. oopiri paryaya padalu in Telugu. oopiri paryaya padam.