ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉసిరికాయ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉసిరికాయ   నామవాచకం

అర్థం : కార్తీక మాసంలో దానం ఇచ్చే కాయ

ఉదాహరణ : అది ఉసిరికాయ ఊరగాయ.

అర్థం : పుల్లగా గుండ్రంగా వుండే చెట్టు కాయ

ఉదాహరణ : గాలివానలో ఈ ఉసిరికాయ చెట్టు విరిగిపడిపోయింది.

एक पेड़ जिसके गोल, खट्टे फल खाने और दवा के काम में आते हैं।

आँधी में इस आँवले की एक डाल टूट गयी।
अकरा, अमला, अमृतफला, अमृता, आँवला, आँवला वृक्ष, आंवला, आमलक, आमला, करमर्द, करमर्दक, दिव्या, धात्री, माकंदी, माकन्दी, रोचनी, वल्वग, विलोमी, वृष्यफला, वृष्या, शिवा, श्रीफली, सावित्र

A tall perennial woody plant having a main trunk and branches forming a distinct elevated crown. Includes both gymnosperms and angiosperms.

tree

ఉసిరికాయ పర్యాయపదాలు. ఉసిరికాయ అర్థం. usirikaaya paryaya padalu in Telugu. usirikaaya paryaya padam.