పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉద్యానవనం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉద్యానవనం   నామవాచకం

అర్థం : పిల్లలుఆడుకునే అందమైన పూలు చెట్లతో ఆహ్లాదకరంగా వుండుప్రదేశం

ఉదాహరణ : ఈ రాష్ట్రంలో ఉద్యానవనంలో అద్భుతమైన అడవికి సంబంధించిన జంతువులను చూస్తున్నాను.

పర్యాయపదాలు : నందనవనం, పార్కు

भूमि का एक हिस्सा जो अपने प्राकृतिक रूप में सार्वजनिक सम्पत्ति के रूप में सुरक्षित रखा गया हो।

इस राष्ट्रीय उद्यान में विलक्षण जंगली जंतु देखे जा सकते हैं।
उद्यान, पार्क

A large area of land preserved in its natural state as public property.

There are laws that protect the wildlife in this park.
park, parkland

అర్థం : చిన్న అడవిలాంటి ప్రదేశం

ఉదాహరణ : మా గ్రామం వెలుపల ఒక ఉద్యానవనం ఉన్నది.

పర్యాయపదాలు : ఉపవనం, వనం

छोटा वन या जंगल।

हमारे गाँव के बाहर एक उपवन है।
अपवन, उपवन

A small growth of trees without underbrush.

grove

అర్థం : పచ్చని చెట్లు పుష్పాలు వుండే చోటు

ఉదాహరణ : ఉద్యానవనంలో పూర్వం రాజకుటుంబ స్త్రీలు పర్యటించేవారు.

పర్యాయపదాలు : పూలతోట

महलों के आस-पास बना हुआ बगीचा।

पाँईबाग में प्रायः राजपरिवार की स्त्रियाँ टलहती थीं।
पाँईबाग

A plot of ground where plants are cultivated.

garden

ఉద్యానవనం పర్యాయపదాలు. ఉద్యానవనం అర్థం. udyaanavanam paryaya padalu in Telugu. udyaanavanam paryaya padam.