ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉద్యమం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉద్యమం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైన ఒక వ్యవస్థ మీద కలిగే అసహ్యం, విరక్తి, విరాగం అకస్మాత్తుగా, తీవ్రంగా ఏర్పడిన ఏహ్యభావం.

ఉదాహరణ : భారతీయులు ఆంగ్లేయులకు వ్యతిరేకంగా విప్లవం లేవదీసారు.

పర్యాయపదాలు : పొరాటాం, విప్లవం

वह बहुत बड़ा परिवर्तन जिससे किसी स्थिति का स्वरूप बिल्कुल बदल जाए।

भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति छेड़ी।
इंकलाब, इंक़लाब, इंक़िलाब, इंकिलाब, इनक़लाब, इनक़िलाब, इन्कलाब, इन्किलाब, क्रांति, क्रान्ति

A drastic and far-reaching change in ways of thinking and behaving.

The industrial revolution was also a cultural revolution.
revolution

ఉద్యమం పర్యాయపదాలు. ఉద్యమం అర్థం. udyamam paryaya padalu in Telugu. udyamam paryaya padam.