పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉదరం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉదరం   నామవాచకం

అర్థం : శరీరంలో ఛాతీకి క్రింది భాగంలో ఉండే అవయవం

ఉదాహరణ : మూడు రోజులనుంచి అన్నము తినని కారణంగా అతని పోట్ట వీపుకు అంటుకుపోయింది.

పర్యాయపదాలు : కడుపు, పొట్ట

शरीर में छाती के नीचे तथा पेड़ू के ऊपर का अंश या भाग।

तीन दिन से खाना न खाने के कारण उसका पेट पीठ से सटा हुआ था।
उदर, ओझ, तुंद, तुन्द, पेट

The region of the body of a vertebrate between the thorax and the pelvis.

abdomen, belly, stomach, venter

అర్థం : కడుపు యొక్క భాగము ముందుకు రావడము

ఉదాహరణ : నియమిత వ్యాయామముతో బొజ్జ పెరగదు.

పర్యాయపదాలు : కంజరం, కడుపు, కడ్పు, డొక్క, తుందం, పొట్ట, బొజ్జ

फूले हुए पेट का आगे बढ़ा या निकला हुआ भाग।

तोंद को व्यायाम तथा संयमित भोजन से दबाया जा सकता है।
तोंद, थौंद, दूँद, नाभि-कंटक, नाभि-गुलक, नाभि-गोलक, नाभिकंटक, नाभिगुलक, नाभिगोलक

A protruding abdomen.

belly, paunch

ఉదరం పర్యాయపదాలు. ఉదరం అర్థం. udaram paryaya padalu in Telugu. udaram paryaya padam.