పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉత్సవం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉత్సవం   నామవాచకం

అర్థం : అది ఒక శుభకార్యం. దాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటారు.

ఉదాహరణ : స్వాతంత్ర్యం మన జాతీయ పండుగ

పర్యాయపదాలు : జాతర, తిరునాళ్లు, పండుగ, పబ్బం, పర్వం, మహోత్సవం, వేడుక, సంబరం

धूम-धाम से मनाया जाने वाला कोई बड़ा जातीय, धार्मिक या सामाजिक, मंगल या शुभ दिन।

स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है।
कौतुक, त्योहार, त्यौहार, पर्व, फ़ेस्टिवल, फेस्टिवल

A day or period of time set aside for feasting and celebration.

festival

అర్థం : కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం

ఉదాహరణ : బాలలదినోత్సవ సందర్భంగా మా పాఠశాలలో ఒక ఉత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : వేడుక

धूम-धाम से होने वाला कोई सार्वजनिक, बड़ा, शुभ या मंगल कार्य।

बालदिवस के अवसर पर मेरे विद्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया है।
उच्छव, उछव, उत्सव, समारोह, सेलिब्रेशन

Any joyous diversion.

celebration, festivity

అర్థం : సంతోష సమయంలో చేసే ఒక కార్యం

ఉదాహరణ : బిడ్డ యొక్క పుట్టినరోజున అతను శుభకార్యం ఏర్పాటు చేశారు.

పర్యాయపదాలు : పబ్బము, పర్వము, మంగళోత్సవం, వేడుక, శుభకార్యం, సంబరము

वह उत्सव जो मंगल कार्य आदि के दौरान किया जाता है।

बेटे के जन्मदिवस पर उसने मंगलोत्सव का आयोजन किया।
मंगल उत्सव, मंगलोत्सव, शुभ उत्सव, शुभोत्सव

Any joyous diversion.

celebration, festivity

ఉత్సవం పర్యాయపదాలు. ఉత్సవం అర్థం. utsavam paryaya padalu in Telugu. utsavam paryaya padam.