ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉచితవిద్య అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉచితవిద్య   నామవాచకం

అర్థం : ఎటువంటి రుసుము లేకుండా ఇవ్వబడే విద్య.

ఉదాహరణ : సంపూర్ణ అక్ష్యరాస్యత సాధించుటకు ఉచిత విద్య ఇవ్వడం జరిగింది.

ऐसी शिक्षा जो मुफ़्त में दी जाए।

सबको शिक्षित करने के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए।
निःशुल्क शिक्षा, निश्शुल्क शिक्षा, मुफ़्त शिक्षा

ఉచితవిద్య పర్యాయపదాలు. ఉచితవిద్య అర్థం. uchitavidya paryaya padalu in Telugu. uchitavidya paryaya padam.