ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉగ్రసేనుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉగ్రసేనుడు   నామవాచకం

అర్థం : కంసుడి తండ్రి

ఉదాహరణ : కంసుడు తన తండ్రి ఉగ్రసేనుడిని బందీ చేశాడు.

मथुरा के राजा जो कंस के पिता थे।

कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया था।
उग्रसेन

An imaginary being of myth or fable.

mythical being

ఉగ్రసేనుడు పర్యాయపదాలు. ఉగ్రసేనుడు అర్థం. ugrasenudu paryaya padalu in Telugu. ugrasenudu paryaya padam.