ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉగ్రవాది అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉగ్రవాది   నామవాచకం

అర్థం : ప్రజలను భయపెట్టి దేశములో అరాచకం సృష్టించువారు.

ఉదాహరణ : కాశ్మీర్‍లో నలుగురు ఉగ్రవాదులు రక్షక భటుల తుఫాకీ గుండ్లకు బలైనారు.

वह जो लोगों को आतंकित करता हो।

कश्मीर में चार आतंकवादी पुलिस की गोली के शिकार हो गये।
आतंकवादी, आतंकी, आतङ्कवादी, इंतहापसंद, इन्तहापसन्द, टेररिस्ट, टेरोरिस्ट, दहशतगर्द, दहशतवादी

ఉగ్రవాది పర్యాయపదాలు. ఉగ్రవాది అర్థం. ugravaadi paryaya padalu in Telugu. ugravaadi paryaya padam.