ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉగ్రగంధ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉగ్రగంధ   నామవాచకం

అర్థం : తీవ్రమైన విషముండే ఒక రకమైన చెట్టు వేరు

ఉదాహరణ : వసనాభి రుచి తియ్యగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : వజ, వత్సనాభి, వస, వసనాభి

एक प्रकार का विष जो एक पहाड़ी पौधे की जड़ है।

वत्सनाभ का स्वाद मीठा होता है।
उग्र, तेलिया, बचनाग, बछनाभ, वत्सनाभ, सींगिया

ఉగ్రగంధ పర్యాయపదాలు. ఉగ్రగంధ అర్థం. ugragandha paryaya padalu in Telugu. ugragandha paryaya padam.