ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉగ్గుపాలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉగ్గుపాలు   నామవాచకం

అర్థం : బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత కొన్ని నెలల వరకు వాడు మందు

ఉదాహరణ : ఆమె తన శిశువుకు ఉగ్గుపాలు తాపిస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : మురిపాలు

पौष्टिक औषधियों से बना पेय पदार्थ जो शिशुओं को पिलाया जाता है।

वह अपने बच्चे को जन्म घुट्टी पिला रही है।
जनम घुट्टी, जनम घूँटी, जनमघुट्टी, जनमघूँटी, जन्म घुट्टी, जन्म घूँटी, जन्मघुट्टी, जन्मघूँटी

ఉగ్గుపాలు పర్యాయపదాలు. ఉగ్గుపాలు అర్థం. uggupaalu paryaya padalu in Telugu. uggupaalu paryaya padam.