ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉక్కుపెట్టె అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉక్కుపెట్టె   నామవాచకం

అర్థం : ఇనుముతో చేసిన ఒక పెట్టె ఇందులో రూపాయలు మొదలైనవి పెట్టుకుంటారు

ఉదాహరణ : అతను తన డబ్బులను ఇనుప పెట్టెలో పెడతాడు.

పర్యాయపదాలు : ఇనపపెట్టె, ఇనుపపెట్టె

लोहे की वह संदूक या छोटी अलमारी जिसमें रुपये आदि रखे जाते हैं।

वह अपने पैसे तिजोरी में रखता है।
तिजोरी, तिजौरी

Strongbox where valuables can be safely kept.

safe

ఉక్కుపెట్టె పర్యాయపదాలు. ఉక్కుపెట్టె అర్థం. ukkupette paryaya padalu in Telugu. ukkupette paryaya padam.