ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉక్కు మనిషి అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉక్కు మనిషి   నామవాచకం

అర్థం : స్థిరమైన సంకల్పం కలిగినవాడు

ఉదాహరణ : సర్ధార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ను ఉక్కుమనిషి అని పిలిచేవారు

పర్యాయపదాలు : ఐరన్ మ్యాన్, లోహపురుషుడు

ऐसा आदमी जिसके विचार या संकल्प लोहे के समान अनम्य हों।

सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह-पुरुष कहा जाता है।
लौह-पुरुष, लौहपुरुष

A strong man of exceptional physical endurance.

iron man, ironman

ఉక్కు మనిషి పర్యాయపదాలు. ఉక్కు మనిషి అర్థం. ukku manishi paryaya padalu in Telugu. ukku manishi paryaya padam.