ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉంట అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉంట   నామవాచకం

అర్థం : బెల్లం మొదలైనవాటితో తయారుచేసిఅన గుండ్రటి తీపిపదార్థం

ఉదాహరణ : వర్షాకాలంలో బెల్లంముద్ద కరుగుతుంది.

పర్యాయపదాలు : ముద్ద

गुड़ आदि की पिंडी।

बरसात के दिनों में गुड़ की भेली पिघलने लगती है।
धोसा, भेली

ఉంట పర్యాయపదాలు. ఉంట అర్థం. unta paryaya padalu in Telugu. unta paryaya padam.