ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉంగరాలజుట్టు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉంగరాలజుట్టు   నామవాచకం

అర్థం : క్రిందకు వాలినపొడవాటి జుట్టు.

ఉదాహరణ : జులపాల వల్ల అతనిని పోల్చుకోలేక పోతున్నారు.

పర్యాయపదాలు : చుట్టలు చుట్టలుగా, జులపాలు

पीछे या दाहिने-बाएँ गिरे और लंबे बाल।

उसका ज़ुल्फ़ से ढका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था।
काकुल, केशपाश, ज़ुल्फ़, जुल्फ, पट्टा

A strand or cluster of hair.

curl, lock, ringlet, whorl

ఉంగరాలజుట్టు పర్యాయపదాలు. ఉంగరాలజుట్టు అర్థం. ungaraalajuttu paryaya padalu in Telugu. ungaraalajuttu paryaya padam.