ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉంగరపువేలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉంగరపువేలు   నామవాచకం

అర్థం : చివరి మరియు మద్య వేలికి మద్యలో ఉన్న వేలు

ఉదాహరణ : నా కుడి చేతికి ఉన్న ఉంగరపువేలు నొప్పిస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : మద్యవేలు

कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उँगली।

मेरे दाहिने हाथ की अनामिका में दर्द हो रहा है।
अनामा, अनामिका, उपकनिष्ठिका

The third finger (especially of the left hand).

annualry, ring finger

ఉంగరపువేలు పర్యాయపదాలు. ఉంగరపువేలు అర్థం. ungarapuvelu paryaya padalu in Telugu. ungarapuvelu paryaya padam.