ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఉంగనా అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఉంగనా   నామవాచకం

అర్థం : పశువులకు వచ్చే ఒక రకమైన రోగం, శరీరమంతా చల్లబడుతూ అన్నం నిద్ర మానేటటువంటిది

ఉదాహరణ : రాము యొక్క ఎద్దు ఉంగనాతో బాధపడుతుంది.

चौपायों को होनेवाला एक रोग जिसमें उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है तथा वे खाना-पीना छोड़ देते हैं।

रामू का बैल ऊँगना से पीड़ित है।
ऊँगना

ఉంగనా పర్యాయపదాలు. ఉంగనా అర్థం. unganaa paryaya padalu in Telugu. unganaa paryaya padam.