పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఈర్ష్య అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఈర్ష్య   నామవాచకం

అర్థం : ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఒప్పనితనం ఉండకపోవుట

ఉదాహరణ : అసూయ లేని సమాజంలో శాంతి మరియు సద్భావన పెంపొందుతుంది.

పర్యాయపదాలు : అసూయ, ఆగ్రహము, కసి, కోపం, క్రోదము, ద్వేషం

ईर्ष्याहीन होने की अवस्था या भाव।

ईर्ष्याहीनता से समाज में शांति और सद्भावना पनपती है।
अनसूया, ईर्ष्याहीनता, द्वेषहीनता

A particular moral excellence.

virtue

అర్థం : ద్వేషంతో నిండిన.

ఉదాహరణ : ఈర్ష్య కారణంగా మోహన్ తన ధనికుడైన సోదరుని ఇల్లు కాల్చేశాడు.

పర్యాయపదాలు : అసూయ, ద్వేషం, పగ

ईर्ष्या से पूर्ण होने की अवस्था या भाव।

ईर्ष्यालुता के कारण मोहन ने अपने अमीर भाई के घर में आग लगा दी।
ईर्ष्यापूर्णता, ईर्ष्यालुता, द्वेषपूर्णता

A feeling of jealous envy (especially of a rival).

green-eyed monster, jealousy

అర్థం : ఇతరుల ఉన్నతిని చూచి ఓర్వలేనితనం

ఉదాహరణ : నా అభ్యున్నతిని చూచి ఆమె ఈర్ష్య పడుతున్నది

పర్యాయపదాలు : అక్కసు, అసూయ, ద్వేషం

दूसरे का लाभ या हित देखकर होने वाला मानसिक कष्ट।

मेरी तरक्की देखकर उसे ईर्ष्या हो रही है।
अक्षमा, अनख, अनर्थभाव, असूया, आग, आदहन, इकस, इक्कस, इरषा, इरषाई, ईरखा, ईर्षण, ईर्षणा, ईर्षा, ईर्ष्या, उड़ैच, कुढ़न, जलन, डाह, दाह, द्वेश, द्वेष, मत्सर, रश्क, रीस, हसद

A feeling of jealous envy (especially of a rival).

green-eyed monster, jealousy

ఈర్ష్య   విశేషణం

అర్థం : అసూయ భావం

ఉదాహరణ : అతని ఈర్ష్య స్నేహితుల యొక్క సుఖ-సౌఖ్యాలను క్షీణింపజేసింది.

ईर्ष्या के योग्य या जिससे ईर्ष्या की जा सकती हो।

उसकी ईर्ष्य सुंदरता ने सखियों का सुख-चैन छीन लिया।
ईर्ष्य

ఈర్ష్య పర్యాయపదాలు. ఈర్ష్య అర్థం. eershya paryaya padalu in Telugu. eershya paryaya padam.