పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఇష్టం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఇష్టం   నామవాచకం

అర్థం : ఇష్టము కలిగి ఉండుట

ఉదాహరణ : మమతకు ఉల్లాసంగా తిరగడంలో ఆశక్తి ఎక్కువ.

పర్యాయపదాలు : ఆశక్తి, కోరిక

किसी वस्तु की प्राप्ति अथवा सुख के भोग की अभिलाषा या लालसा।

ममता को घूमने-फिरने का शौक है।
शौक

అర్థం : మనసుకు నచ్చినట్లుగా వ్యవహరించడం

ఉదాహరణ : మీ ఇచ్చవచ్చిన నడత ఇక్కడ చెల్లదు.

పర్యాయపదాలు : అభీష్టం, ఇచ్చవచ్చిన నడత

मनमाना व्यवहार।

आपकी बादशाही यहाँ नहीं चलेगी।
बादशाही

అర్థం : ఒకరి మధ్య ఒకరికి అభిమానం కలిగి ఉండటం.

ఉదాహరణ : భర్త ఇష్టంతో ఆమె తన పేదరికాన్ని మరిచిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : కోరిక, ప్రియం, ప్రీతి, ప్రేమ

प्रिय होने की अवस्था या भाव।

पति की स्निग्धता में वह अपनी ग़रीबी भूल गई थी।
प्रियता, स्निग्धता

A positive feeling of liking.

He had trouble expressing the affection he felt.
The child won everyone's heart.
The warmness of his welcome made us feel right at home.
affection, affectionateness, fondness, heart, philia, tenderness, warmheartedness, warmness

అర్థం : చిన్న, పెద్ద తేడా లేకుండా ప్రతి హృదయంలోనూ ఇతరులపై కలిగే భావన

ఉదాహరణ : చాచా నెహ్రుకి పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం.

పర్యాయపదాలు : అచ్చిక బుచ్చిక, కూరిమి, చెలితనం, నెయ్యం, నేస్తం, పేరిమి, పొందు, పొత్తు, ప్రియత్వం, ప్రేముడి, మమత, మిత్రత, మైత్రం, మైత్రి, సంగడి, సంగడీనితనం, సఖిత్వం, సఖ్యం, సగోష్టి, సహచరం, సాంగత్యం, సావాసం, సౌరసహచరం, సౌహార్థం, స్నేహం

अपने से छोटों, हमजोलियों आदि के प्रति हृदय में उठने वाला प्रेम।

चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत स्नेह था।
आबंध, आबंधन, आबन्ध, आबन्धन, नेह, प्यार, प्रेम, ममता, स्नेह

A positive feeling of liking.

He had trouble expressing the affection he felt.
The child won everyone's heart.
The warmness of his welcome made us feel right at home.
affection, affectionateness, fondness, heart, philia, tenderness, warmheartedness, warmness

ఇష్టం పర్యాయపదాలు. ఇష్టం అర్థం. ishtam paryaya padalu in Telugu. ishtam paryaya padam.