పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఇంగువ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఇంగువ   నామవాచకం

అర్థం : సాంబారు, రసం మరియు ఇతర కూరలలో వాడే తెల్లగడ్డలకు బదులు వాడే ఒక పొడి పదార్ధం

ఉదాహరణ : ఇంగువను మందుల్లోనూ మరియు మసాలాలలోనూ ఉపయోగిస్తారు.

अफ़गानिस्तान और फ़ारस में होने वाले एक छोटे पौधे का जमाया हुआ गोंद या दूध जिसमें बहुत तीव्र गंध होती है।

हींग का उपयोग दवा तथा मसाले के रूप में किया जाता है।
अरुणसार, उग्रगंध, उग्रगन्ध, जंतुनाशक, जन्तुनाशक, जातुक, दीप्त, पिण्याक, पिन्यास, रक्षोघ्न, वाह्लीक, वेलन, शालसार, हिंग, हिंगुल, हींग

ఇంగువ పర్యాయపదాలు. ఇంగువ అర్థం. inguva paryaya padalu in Telugu. inguva paryaya padam.