పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆహ్వానం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆహ్వానం   నామవాచకం

అర్థం : ఎవరినైనా రమ్మని చెప్పడం

ఉదాహరణ : శీలాగారి ఆహ్వానం మీద మాత్రమే ఈ కార్యక్రమంలో భాగమయ్యాను.

పర్యాయపదాలు : పిలుపు

किसी कार्य में सम्मिलित होने के लिए किसी को आदरपूर्वक कहने या बुलाने की क्रिया।

शीलाजी के अभिमंत्रण पर ही मैंने इस कार्य में भाग लिया।
अभिमंत्रण, अभिमन्त्रण, आकारण, आवादन, आवाहन, आहवान, आहुति, आह्वान, केतन, तलब, निमंत्रण, निमन्त्रण, पुकार, बुलावा, बुलाहट, बुलौवा

A request (spoken or written) to participate or be present or take part in something.

An invitation to lunch.
She threw the invitation away.
invitation

అర్థం : శుభకార్యాలకు మొదలైన వాటికి పిలవడం.

ఉదాహరణ : ఈ రోజు నా స్నేహితుడు ఇక్కడికి ఆహ్వానించాడు.

मंगल कार्यों आदि में सम्मिलित होने के लिए मित्रों, संबंधियों आदि को अपने यहाँ बुलाने की क्रिया।

आज मेरे मित्र के यहाँ से निमंत्रण आया है।
अवहार, आदापन, आमंत्रण, आमन्त्रण, आवाह, इष्टि, केतन, निमंत्रण, निमन्त्रण, नेवता, न्योता, न्यौता, वत

A request (spoken or written) to participate or be present or take part in something.

An invitation to lunch.
She threw the invitation away.
invitation

అర్థం : మర్యాద పూర్వకంగా ఆహ్వానించడం.

ఉదాహరణ : రాముడు అయోధ్యకు వచ్చినప్పుడు అయోధ్యప్రజలు గౌరవస్వాగతం పలికినారు.

పర్యాయపదాలు : కుశలప్రశ్నము, మేలురాక, స్వాగతం

किसी मान्य या प्रिय के आने पर आगे बढ़कर आदरपूर्वक किया जाने वाला अभिनंदन।

राम के अयोध्या आगमन पर अयोध्यावासियों ने उनका भव्य स्वागत किया।
अगवाई, अगवान, अगवानी, अगौनी, अभ्यागम, इस्तकबाल, इस्तिकबाल, स्वागत

The act of receiving.

receipt, reception

ఆహ్వానం పర్యాయపదాలు. ఆహ్వానం అర్థం. aahvaanam paryaya padalu in Telugu. aahvaanam paryaya padam.