పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆస్తికులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆస్తికులు   నామవాచకం

అర్థం : దేవుని పైన నమ్మకం వున్న వాళ్ళు

ఉదాహరణ : ఆస్తికుల దృష్టిలో ఈశ్వరుడే సర్వశక్తి సంపన్నుడు.

పర్యాయపదాలు : శైవులు

ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति।

आस्तिक की नज़र में ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं।
आस्तिक, ईश्वरवादी, देवल

One who believes in the existence of a god or gods.

theist

ఆస్తికులు పర్యాయపదాలు. ఆస్తికులు అర్థం. aastikulu paryaya padalu in Telugu. aastikulu paryaya padam.