పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆవేల నూనె అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆవేల నూనె   నామవాచకం

అర్థం : కొబ్బరి నుండి తీసినటువంటి నూనె

ఉదాహరణ : చెన్నమ్మ ఆవేలనూనెతో అప్పం తయారుచేస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : కొబ్బరి నూనె, టెంకాయ నూనె

नारियल की ताजा गिरी से निकाला गया तेल।

चेनम्मा आवेलतेल से अप्पम बना रही है।
आवेल, आवेल तेल, आवेलतेल

ఆవేల నూనె పర్యాయపదాలు. ఆవేల నూనె అర్థం. aavela noone paryaya padalu in Telugu. aavela noone paryaya padam.