ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆవర్జాలెక్కలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆవర్జాలెక్కలు   నామవాచకం

అర్థం : గ్రామ పెద్ద దగ్గర రైతుల పొలం యొక్క సంఖ్య, ముద్ర మొదలైనవి వేసే లెక్క

ఉదాహరణ : రైతులు సమానంగా ఆవర్జా లెక్కలు చూస్తారు.

पटवारी का वह क़ागज़ जिसमें खेत का नंबर, रक़बा आदि लिखा रहता है।

किसान लोग बराबर ख़सरा देखा करते हैं।
खतौनी, खसरा, ख़सरा, पटवारी बही, भूमि अभिलेख, भूमि विवरण

ఆవర్జాలెక్కలు పర్యాయపదాలు. ఆవర్జాలెక్కలు అర్థం. aavarjaalekkalu paryaya padalu in Telugu. aavarjaalekkalu paryaya padam.