పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆపేక్ష అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆపేక్ష   నామవాచకం

అర్థం : ఇచ్చతో కూడినది

ఉదాహరణ : కోరికలు ఎప్పుడూ అంతం కావు.

పర్యాయపదాలు : అభిలాష, ఆకాంక్ష, కోరికలు

कुछ पाने की इच्छा या कामना।

वासनाओं का कभी अंत नहीं होता।
वासना

An inclination to want things.

A man of many desires.
desire

అర్థం : శ్రద్ద కలిగి ఉండటం

ఉదాహరణ : రోజు రోజుకి మొక్కలపైన ఆపేక్ష తగ్గుతుంది.

Lack of attention and due care.

disregard, neglect

అర్థం : పొందాలనే భావన.

ఉదాహరణ : కామ కోరికతో అతను పతనమై పొయెను.

పర్యాయపదాలు : ఆశ, ఆశించు, ఇచ్చ, ఇష్టము, కోరిక

ఆపేక్ష పర్యాయపదాలు. ఆపేక్ష అర్థం. aapeksha paryaya padalu in Telugu. aapeksha paryaya padam.